Groene nagel

Beschrijving:

De groene nagel is een bacterie-infectie.

Behandeling:

In dit geval moet men zich onder behandeling van een arts stellen.


Groene nagel infectie (foto POI)