Klauwtenen

Beschrijving:

Een klauwteen is een teen die krom staat, maar nog niet is vastgegroeid in die stand. Het is een voorstadium van de hamerteen.

Behandeling:

De pedicure kan hulpmiddelen en adviezen aanreiken om te voorkomen dat de teen vergroeit tot een hamerteen. Als de oorzaak een te lange teen is, kan de chirurg een kootje verwijderen.


Klauwtenen