Mortons neuralgie

Beschrijving:

Morton's Neuralgie is een zenuwbeknelling tussen (meestal) het derde en vierde kopje van het middenvoetsbeen. Deze klacht komt het meest voor bij vrouwen tussen 25 en 40 jaar. De pijn wordt erger bij druk op de voet en bij het samenknijpen van de voet. De pijn vermindert bij zitten of liggen.
De oorzaken kunnen zijn:
- Spreidvoet of doorgezakte voet
- Holvoet
- Lokaal verminderde doorbloeding waardoor ander weefsel zwelt
- Het derde en vierde middenvoetsbeentje zijn even lang , met als gevolg dat de kopjes te dicht tegen elkaar aankomen
- Onverantwoord schoeisel: als er altijd op hoge hakken gelopen wordt

Behandeling:

Ligt de oorzaak bij het dragen van onverantwoord schoeisel, volg dan de adviezen op van de pedicure m.b.t. de juiste schoenen in combinatie met een drukontlastende comfortzool (feedbackzool). Ligt de oorzaak bij de voetstand, dan kunnen door de podoloog of podotherapeut orthesen of correctiezolen worden toegepast .