Nattechniek

Beschrijving:

Dit is een freestechniek waarbij tijdens het frezen een vloeistof wordt meegesproeid: gedemineraliseerd water of een speciale desinfecterende spraymotorvloeistof. Dit heeft voordelen zowel voor de klant als de pedicure. Het vermindert of voorkomt pijn tijdens het frezen. Voor de pedicure werkt het prettiger en sneller. Bovendien slaat het stof dat bij het frezen vrijkomt neer en komt niet, of in veel mindere mate, in de lucht terecht.


Behandelinstallatie voor nattechniek