Ramshoornnagel

Beschrijving:

Vaak is dit type nagel oorspronkelijk een hoornnagel die is verwaarloosd. Door extreme hoornvorming gaat de nagel een donker gekleurde klauwachtige vorm aannemen met dwarse ribbels. Daardoor lijkt de nagel enigszins op een ramshoorn. Omdat de nagel erg hard wordt kan deze niet meer geknipt worden. De ramshoornnagel kan zo dik worden dat geen schoen meer past.

Behandeling:

De ramshoornnagel wordt door de pedicure eerst dunner gefreesd en vervolgens wordt op de juiste lengte een dwars groefje gefreesd om op die plaats te kunnen knippen. Daarna wordt de nagelomgeving grondig schoongemaakt. De behandeling moet regelmatig worden herhaald.